Kungsör

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i fällorna i Kungsör. Mellanskog ansvarar för fällorna på denna ort.