Karlskrona

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i fällorna i Karlskrona. Södra ansvarar för fällorna på denna ort.