Högsby

I diagrammet kan du se ett genomsnitt av mängden granbarkborrar som fångats i fällorna i Högsby. Skogsstyrelsen ansvarar för fällorna på denna ort.