Skogskötselserien omslag

Produktion av skogsplantor

Skogsstyrelsen gör varje år en undersökning av produktionen av skogsplantor. Statistiken avser levererade skogsplantor i Sverige. Den visar trädslag, produktionssätt, härkomst och användning av plantskydd.

Undersökningen är en enkätundersökning av alla registrerade företag för yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial. Totalt rör det sig om ca 40 företag varav de fem största står för 85 % av produktionen.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0313.

  • Senast uppdaterad: 2018-11-05