Tallplantor i en papperslåda.

Levererade skogsplantor

Här hittar du statistik om levererade skogsplantor i Sverige. Vi redovisar uppgifterna per trädslag, produktionssätt, härkomst och användning av plantskydd.

Undersökningen är en enkätundersökning där alla registrerade företag för yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial ingår. Totalt rör det sig om ca 30 företag varav de fem största står för 85 % av produktionen.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0313.