Björkskog och trave med björkvirke.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis

Här hittar du kvartalsvisa uppgifter om lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis per virkesbalansområde.

Lagervolymerna bygger på en enkätundersökning. I undersökningen ingår sågverk, massa- och pappersbruk, förvaltningar och inköpsföretag.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0306.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-09