Rött hus på Tjärö, Blekinge

Fastighets- och ägarstruktur i skogsbruk

Här finns statistik om skogsägare och brukningsenheter.

Vem äger den svenska skogen? Hur gamla är skogsägarna och var i landet bor de? I det Statistiska meddelandet nedan finns samlad statistik om skogsägandet för perioden 1999 till år 2020. Denna tidsserie finns även i Skogsstyrelsens statistikdatabas. Statistiken bygger på lantbruksenheter ur fastighetstaxeringen och grunden till uppgifterna bygger därmed på de uppgifter som fastighetsägarna själva lämnar i sin fastighetsdeklaration. Den areal som redovisas i statistiken avser därför deklarerad produktiv skogsmark.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO1405.