Tallplantering.

Återväxternas kvalitet

Här hittar du uppgifter om använd föryngringsmetod, andel godkända föryngringar, andel markberedning och antal huvudplantor. Vi redovisar resultaten per landsdel och ägarklass.

Skogsstyrelsen inventerar ungefär 450 föryngringsavverkningar per år. Inventeringen sker 5 år efter föryngringsavverkning i södra Sverige och 7 år efter i norra Sverige.

Godkänd andel föryngring motsvarar inventeringens tolkning av kraven i §6 skogsvårdslagen. Resultaten kan inte liktydas med resultat vid lagtillsyn i och med att inventeringsmetodiken inte är helt likadan.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0311.

  • Senast uppdaterad: 2019-04-11