Tallplantering.

Återväxternas kvalitet

Skogsstyrelsen inventerar föryngringar några år efter föryngringsavverkningen, 5 år i södra Sverige och 7 i norra Sverige. Syftet är att se vilka åtgärder som gjorts och hur kvaliteten är på återväxten.

Vi inventerar ungefär 450 föryngringsavverkningar per år. Resultaten presenterar vi som treårsmedeltal på landsdelsnivå och för hela landet.

Godkänd andel föryngring motsvarar inventeringens tolkning av kraven i §6 skogsvårdslagen. Observera att resultaten inte kan liktydas med resultat vid lagtillsyn i och med att inventeringsmetodiken inte är helt likadan.

I samband med inventeringen samlar vi också in uppgifter om lämnat vedsubstrat och hänsynsareal. Mer om det hittar du på sidan för Miljöhänsyn.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0311.

  • Senast uppdaterad: 2018-09-04