Älg.

Skoglig betesinventering

Resultaten från älgbetesinventeringen (Äbin) och foderprognoser (Fodpro) används som underlag i viltförvaltningen. Äbin är en kvalitetssäkrad inventeringsmetod som utvecklats av Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Metoden har använts sedan år 2000. Foderprognoserna tas fram via satellitbilder som visar avverkningar i skogen. 

I tjänsten Skoglig betesinventering kan du plocka fram de resultat du är intresserad av. 

  • Senast uppdaterad: 2020-10-20