Älg.

Äbin och andra skogliga betesinventeringar

Skogsstyrelsen utvecklar och tillhandahåller beslutsunderlag i förvaltningen av hjortdjur. Syftet är att underlätta för jägare och markägare att reglera viltstammarna med hänsyn till viltskador i skog.

Äbin är en kvalitetssäkrad inventeringsmetod för att inventera viltskador i ungskog. Skogsstyrelsen presenterar också årligen foderprognoser för att underlätta planering i viltförvaltningen. Metoderna vilar på vetenskapliga grunder och utvecklas kontinuerligt för att resultatet ska ha en god kvalitet och användbarhet.

I tjänsten Skoglig Betesinventering kan du plocka fram resultat från Äbin och foderprognoser för det område du är intresserad av.

 

  • Senast uppdaterad: 2021-03-11