Älg.

Äbin och andra skogliga betesinventeringar

Skogsstyrelsen utvecklar och tillhandahåller beslutsunderlag i förvaltningen av hjortdjur. Syftet är att underlätta för jägare och markägare att reglera viltstammarna med hänsyn till viltskador i skog.

Äbin är en kvalitetssäkrad inventeringsmetod för att inventera viltskador i ungskog som är mellan 1 och 4 meter i medelhöjd. Skogsstyrelsen har även inventerat viltskador på Gotland, som saknar älg. På Gotland har inventeringen anpassats till att mäta skador från rådjur i bestånd som är mellan 0,1 – 1,5 meter i medelhöjd. Metodiken går här under namnet Råbin. Skogsstyrelsen presenterar också årligen foderprognoser för att underlätta planering i viltförvaltningen. Dessa metoder vilar på vetenskaplig grund och utvecklas kontinuerligt för att resultatet ska ha en god kvalitet och användbarhet inom förvaltningen.

I tjänsten Skoglig Betesinventering kan du plocka fram resultat från Äbin och foderprognoser för det område du är intresserad av.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-09-06