Skotning i gallringsskog.

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket

16 december

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.