Trädfällning med motorsåg.

Sysselsättning i skogsbruket

01 juli

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0501, JO0504 och JO0304.