En man och en kvinna som samtalar och planerar något i en ungskog

Sysselsättning i skogsbruket 2019

24 november

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0304, JO0501 och JO0504.