Skogsarbetare som apterar timmerstock.

Rundvirkespriser tredje kvartalet 2021

19 oktober

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.