Skogsarbetare som apterar timmerstock.

Rundvirkespriser första kvartalet 2021

20 april

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.