Skogsarbetare som apterar timmerstock.

Rundvirkespriser fjärde kvartalet och helåret 2020

26 januari

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.