Skogsarbetare som apterar timmerstock.

Rundvirkespriser andra kvartalet 2021

24 augusti

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.