virkestrave med stockar

Rundvirkespriser tredje kvartalet 2020

20 oktober

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0303.