virkestrave med stockar

Rundvirkespriser andra kvartalet 2020

25 augusti

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0303.