virkestrave med stockar

Rundvirkespriser första kvartalet 2020

21 april

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0303.