virkestrave med stockar

Rundvirkespriser 2019

28 januari

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0303.