Närbild på Virkesvälta

Rundvirkespriser tredje kvartalet 2019

22 oktober

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0303.