föryngringsyta med kvarlämnade träd mot gård

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning 2013/2014-2015/2016

14 april

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO1403.