Timmertravar vid ett sågverk.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 31 mars 2021

04 maj

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.