Timmertrave.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 31 mars 2020

05 maj

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0306.