Björkskog och trave med björkvirke.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 31 december 2023

06 februari