Timmertravar vid ett sågverk.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 30 september 2021

02 november

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.