Timmertrave.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 30 september 2020

03 november

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0306.