Timmertravar vid ett sågverk.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 30 juni 2021

31 augusti

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.