Timmertrave.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 30 juni 2020

01 september

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0306.