Timmertrave.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2019

11 februari

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0306.