Timmervältor i vårsnö.

Lager av barrsågtimmer, massaved och flis

05 november

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0306.