Timmervältor i vårsnö.

Lager av barrsågtimmer, massaved och flis

03 september

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0306.