En äldre stenmur med en öppning mellan två grindstolpar. Där emellan ringlar sig en stig in mellan träden. Skogen är tät och känns mörk.

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning 2022

05 december