Virkestrave vid väg.

Kostnader i storskogsbruket

18 juni

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0307.