svenska sedlar och småpengar som ligger på ett träbord

Kostnader i det storskaliga skogsbruket

22 juni

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.