Kulturlämning, gammal husgrund.

Hänsynsuppföljning kulturmiljö

07 december

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.