Ett fornminne i form av domarringar i tallskog.

Hänsynsuppföljning kulturmiljö 2020

08 december

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.