Rött hus på Tjärö, Blekinge

Fastighets- och ägarstruktur i skogsbruk 2020

07 september

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.