Skogsmaskin i arbete. Foto: Camilla Zilo

Bruttoavverkning prognos för 2022

20 september