Virkesvälta och GROT-hög.

Bruttoavverkning prognos för 2021 och preliminära regionala uppgifter för 2020

21 september

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.