Virkesvälta och GROT-hög.

Bruttoavverkning 2019 och preliminär uppgift för 2020

08 juni

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.