Biotopskydd där Skogsstyrelsen utfört åtgärder mot granbarkborre

Biotopskydd och naturvårdsavtal 2020

04 februari

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.