Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningar september 2021

12 oktober

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.