Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar september 2020

13 oktober

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.