Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningar oktober 2021

09 november

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.