Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar oktober 2020

10 november

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.