Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar november 2020

15 december

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.