Hygge med tallar.

Avverkningsanmälningar mars 2021

13 april

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.