Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar mars 2020

15 april

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.